ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
เบอร์โทรศัพท์ 034-690272-3 เบอร์โทรสาร 034-690272-3
Email : yangmuang999@gmail.com, admin@yangmuang.go.th, saraban@yangmuang.go.th


GPS : 13.0495253,99.9168016