ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (สายบ้านนางทองคำ-บ้านายชอบ)