ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสารวัตรสอน ทองปาน-บ้านนายสมชาย เกิดบัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๑๒ บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลยางม่วง จำนวน ๒ ช่วง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง