ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านนายติ๋ว-เชื่อมต่อตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๐๘ บ้านยางม่วง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง