ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๑๔ บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๖ ตำบลยางม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง