ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๐๔ สายอนามัยยางม่วง-บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลยางม่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง