ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๐๔ สายอนามัยยางม่วง-บ้านหนองโรง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลยางม่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง