ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๘๗-๐๐๓ สายบ้านนายแลบ-บ้านนายท้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลยางม่วง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง